BEDRIJFSECONOMISCH ADVIES

Het drijven van een onderneming brengt continue veranderingen met zich mee.

Die veranderingen kunnen sterk uiteenlopend van aard zijn; van heel uitdagende plannen tot het terecht komen in financieel bedreigende situaties.

Bij sommige van die veranderingen ontstaan er vraagstukken waarbij je onafhankelijke en betrouwbare assistentie en of begeleiding heel goed kunt gebruiken.

Ik kan die ondersteuning bieden o.a. bij de volgende vraagstukken:

  • het nemen van investeringsbeslissingen
  • het uitwerken en onderbouwen van investerings- en financieringsplannen
  • het opstellen van diverse prognoses en het bewaken van de voortgang daarvan
  • het zoeken naar de oorzaken en het vinden van oplossingen bij afglijdende resultaten
  • het kritisch tegen het licht houden van bedrijfsprocessen
  • het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen
  • het volledig begeleiden van een financieringstraject
Neem contact op >