BANCAIR ADVIES

Het Nederlandse bankwezen, is mede door internationale afspraken, de afgelopen jaren anders gaan kijken naar bedrijfsfinancieringen.
De nadruk bij een bancaire besluitvorming is veel meer komen te liggen bij de winstgevendheid, de kasstromen en de vermogenspositie van de onderneming en dat in combinatie met de visie en de persoonlijke ondernemerscapaciteiten van u als ondernemer.

Bij het opstellen van een businessplan met financieringsverzoek moet er dan ook rekening gehouden worden met deze criteria van banken en is het verstandig dat er ook gekeken wordt of een andere vorm van financieren mogelijk en passend is.
Met mijn jarenlange ervaring in de bankwereld, kan ik een goede inschatting maken van de manier waarop financiers tegen uw onderneming en uw bedrijfsfinanciering aankijken en dus ook de haalbaarheid van een plan toetsen.

Desgewenst ben ik, met u, de gesprekspartner bij uw bank en begeleid ik u bij de gehele kredietaanvraagprocedure tot en met de beoordeling van de uitgebrachte offerte en de bewaking van de voortgang na acceptatie van de offerte.
Met mijn bancaire achtergrond kan ik op een eenvoudige wijze de vertaalslag maken tussen u en de bank.

Ook als u het gevoel heeft dat u op dit moment teveel aan uw bank betaalt of u wilt besparen op uw bankkosten of u wenst een second opinion op uw bankzaken, dan kan ik u daar snel meer duidelijkheid over geven.

Verder kan er bij uw bedrijf natuurlijk ook een situatie ontstaan dat het financieel wat minder gaat. Ook dan is het van belang dat er een goede analyse van uw onderneming wordt gemaakt.
Indien zich een dergelijke situatie bij u aandient, wil ik graag met u de oorzaken opsporen en belangrijker nog, op zoek gaan naar oplossingen om uit die ongewenste situatie te geraken.

Neem contact op >